Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2014

przychodzi czasami do głowy
ta myśl
że można by tak zacząć
inaczej żyć
— G. Turanu
Reposted fromswojszlak swojszlak viaxannabelle xannabelle
Są pewne pytania, których się nie zadaje z obawy przed odpowiedzią.
— Agatha Christie
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaxannabelle xannabelle
7512 f29e 420
magia zupy vol.30949769853
Reposted fromkejtowa kejtowa vianotthesame notthesame
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
Reposted fromsafeway safeway vianotthesame notthesame
Nothing I can do
Without thinking of you
— Cause trying not to love you only makes me love you more
Reposted frominezhope inezhope vianotthesame notthesame
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska, "Klin"
Reposted fromcudoku cudoku viamvtevrrr mvtevrrr
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viamvtevrrr mvtevrrr
I think in black.
— Gareth Pugh
Reposted frombackground background viamvtevrrr mvtevrrr

July 04 2014

Perfumy to najbardziej żywa część wspomnień.
— Jean Paul Guarlain
Reposted fromslodkokwasne slodkokwasne viafullmoon fullmoon
1620 81a8
Reposted fromodkochuj odkochuj viaszicko szicko
1806 2636 420
Reposted fromnutt nutt viaszicko szicko
0784 bba6 420
Reposted fromsimonsayer simonsayer viaszicko szicko
8800 8125 420
Reposted fromlovemidnightime lovemidnightime viaszicko szicko
4300 2f8a
Reposted froma-antimatter a-antimatter vianotthesame notthesame
Reposted fromweightless weightless vianotthesame notthesame
8949 73bf 420
Reposted fromprecelka precelka vianotthesame notthesame
7161 b542 420
Reposted fromunco unco vianotthesame notthesame
9103 9346 420
Reposted fromkoktajlik koktajlik vianotthesame notthesame
Nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
— Power of Trinity
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viabadgal badgal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl